Jak vypadá manažerské riziko v praxi

Zhruba před dvěma lety naše rodinná firma vstupovala do nové akvizice výrobního podniku. Záměrně neuvádím obor ani název podniku, protože podobný příběh se může stát komukoli.

Hned po vstupu jsme začali realizovat celou řadu ozdravných kroků, v první fázi směřujících hlavně ke snižování všech možných, často zbytečných nákladů. Mimo jiné měla firma jedno detašované pracoviště s 12 zaměstnanci vzdálené 200 km od hlavní výrobní fabriky.

Byznys je především o penězích a číslech. Správný manažer se soustředí na efektivitu vynaložených nákladů

Ano, důvodem byl dostatek erudované pracovní síly v dané lokalitě, jejíž cena byla oproti centrále o 30 % nižší, ale už nikdo nepočítal s dopravou materiálu a hotových výrobků, opravami nekvalitních výrobků, kdy se výrobky přivezly na centrálu, tam se zkontrolovaly a ty vadné se opět vezly na detašované pracoviště na opravu, a o kontrole pohybu tamějšího personálu už ani nemluvím. To víte, že si v podstatě dělali, co chtěli.

Když jsem si dal dohromady všechna fakta a ověřil si je, musel jsem se manažersky rozhodnout, co dál. V první fázi jsem technicky a prostorově rozšířil dílnu v centrální fabrice, která měla stejné zaměření jako ta detašovaná, s tím, že personálně ji rozšířím kdykoli. V druhé fázi jsem detašované pracoviště převedl do samostatné společnosti a snažil se, aby se tak lidi v něm začali i chovat. Tedy hledat si sami zakázky a vydělat si na provoz vlastní aktivitou, a ne jen čekat, až přijdou peníze na mzdy a energie.

Problém detašovaného pracoviště často tkví v nedostatečné kontrole a samostatnosti pracovníků.

Když jsem viděl, že bych k dosažení tohoto cíle musel dělat zásadnější personální změny, začal jsem prostřednictvím obchodního oddělení centrály hledat konkurenční firmy, které by tuto, dnes už samostatnou společnost začaly zaměstnávat a dávat jí zakázky. Po krátkém čase se to povedlo a uzavřeli jsme dohodu se dvěma firmami, které si svým zaměřením sice konkurují, ale konečným produktem se naštěstí jen doplňují.

Po celou dobu jsem společnost, které můžeme říkat detašované pracoviště s.r.o., musel dotovat a teď mi svitla naděje, že toto období skončí. Nebudu to protahovat, určitě už tušíte, že z dohody s konkurencí nebylo nic, a já musel učinit rozhodnutí, které jsem mohl udělat dávno a ušetřil bych dost peněz, které by se mi určitě hodily jinde.

Správné manažerské rozhodnutí mnohdy bývá nepopulární, přesto je třeba jej umět udělat.

Zaměstnance detašovaného pracoviště jsem propustil, a naopak personálně posílil centrálu. Když jsem si to dal do čísel, zjistil jsem, že mě toto mé manažerské zaváhání stálo 1,5 mil korun, ale v budoucnu ušetřím 350 tis korun měsíčně, takže nemám proč se na sebe zlobit.

Tomuto já říkám nést zdravé podnikatelské riziko, kdy uděláte maximum a stejně to dopadne jinak, aniž byste se dopustili nějaké zásadní manažerské chyby. Poučení ale zní: musíte na to mít finanční rezervy, jinak se vám zdravé riziko ihned změní ve zbytečné hazardování. Jinými slovy, pokud nemáte rezervy, musíte řezat a řezat, jinak to nejde a někdy je to lepší, i když rezervy máte.  

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *