Kdy manažer pracuje dobře

Záměrně neuvedu ani název firmy, o kterou se jedná, ani obor, ve kterém podniká. Pro pointu tohoto příběhu to totiž není podstatné. Rád bych se s vámi ale podělil o svůj nedávný menší spor s bývalým obchodním partnerem, který se nevybíravým způsobem vyjádřil k mým spolupracovníkům. Osočil je především z toho, že když předtím pracovali pro něj, nedodrželi jím nastavená pravidla hry, a varoval mě, aby se mi to nestalo taky.

Jak zajistit, aby vaši manažeři fungovali co nejlépe ve váš prospěch?

Samozřejmě jsem nad tím začal přemýšlet, zvlášť proto, že jsem s jejich prací spokojen. Jsou skutečnými mistry svého oboru a já sice umím firmu manažersky řídit, ale právě bez znalosti oboru to dobře dělat nelze. Mimo to si s sebou přinesli takové kontakty a know-how, jaké bych musel budovat možná desítky let a do té doby je nikdo ze stávajících zaměstnanců neměl.

Při té příležitosti jsem si vzpomněl na dávnou příhodu. Jako podnikatelský začátečník jsem tehdy od jednoho stavebního podnikatele dostal nabídku otevřít ve městě, kde jsem bydlel, pobočku jeho firmy. Od první chvíle jsem měl divný pocit, který se v den, kdy jsem jel na podpis smlouvy o spolupráci, změnil v euforii. V půli cesty jsem zastavil auto u lesa, šel se projít a rozhodl se.

Takto ne, já sám chci být podnikatelem, řídit lidi, riskovat, vydělávat a možná taky prodělávat, jednoduše chci být pánem svého byznysu, času i života. Nikdo mi nebude diktovat, co mám nebo nemám, co smím či nesmím. Navíc danému oboru nerozumím. Vrátil jsem se domů a telefonicky se omluvil, samozřejmě s řádným vysvětlením svého rozhodnutí.

Každý by měl nejprve dobře naslouchat sám sobě.

Takto jsem si ve své hlavě promítl i zmiňované spolupracovníky, o nichž byla řeč, a dospěl jsem k závěru, že vše je o motivaci. V předcházejícím zaměstnání byla rozhodnutí majitele měněna každou hodinu, takže firma nemohla ani souvisle fungovat, natož plynule růst.

Neměli žádné jistoty, stále byli v tlaku a stresu. Za obecně fungující motivace pro zaměstnance jsou považovány jméno a velikost zaměstnavatele, peníze nebo pochvala, stejně jako porozumění či pochopení zaměstnancovy situace jeho zaměstnavatelem.

To samozřejmě platí pro řadové pracovníky, ale ne až tak pro vrcholové manažery, od kterých očekáváte vysokou odbornost, kontakty i erudovaná rozhodnutí. U těch je podle mého názoru potřeba si zjistit současnou životní a rodinnou situaci, tedy zejména, zda jsou šťastně ženatí nebo vdané, zda mají nebo očekávají potomky, jaké jsou jejich životní náklady a zejména osobní cíle.

Pro někoho je tím cílem mít dobrou a jistou práci, pěkné auto, postavit dům a dobře si s rodinou žít. Nemuset přemýšlet, zda si může dovolit koupit to či ono, jít na večeři do restaurace či zaplatit za kamarády pivo. Pro jiného může být motivací získat podíl ve firmě a být součástí jejího budování a rozvoje.

Za svou kvalitní práci musí být odměněni právě tak, jak oni sami preferují.

Když si toto uvědomíte, tak pokud si chcete dané manažery udržet, už jsem naznačil, jak toho dosáhnout. Nabídněte jim právě to, co chtějí a po čem touží, až na výjimky na tom můžete jen vydělat. Samozřejmě dbejte na dobře vypracovanou smlouvu (to platí pro všechny situace) a rozhodně neříkám, že nemusíte pozorovat, ověřovat si a kontrolovat. Tak byste se dobrými krotiteli rizik nikdy nestali.  

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *